FREE Kurs WP

Welcome to free WP Course

Please enter your details:

FREE Kurs WP

Welcome to free WP Course

Please enter your details:

Lekcija 9 Kako se pravilno struktuira sajt

Struktura web stranice, posebno landing page-a, igra ključnu ulogu u zadržavanju pažnje posetilaca i ostvarivanju ciljeva. Evo kako možete pravilno struktuirati svoju web stranicu, uzimajući u obzir redosled elemenata na srpskom:

 1. Naslovna Sekcija (Hero Section):
  • Postavite atraktivan naslov koji odražava osnovnu poruku.
  • Dodajte sliku, video ili ilustraciju koja privlači pažnju.
 2. Poziv na Akciju (Call to Action - CTA):
  • Postavite jasan poziv na akciju koji inspiriše posetioce na sledeći korak.
  • Primer: "Kupi odmah", "Prijavi se", "Istraži više".
 3. Prednosti Proizvoda/Usluge:
  • Nabrajajte ključne prednosti proizvoda ili usluga.
  • Koristite ubedljive tačke ili ikonice kako biste istakli prednosti.
 4. Društveni Dokazi (Social Proof):
  • Uključite recenzije, svedočenja ili ocene zadovoljnih korisnika.
  • Postavite logotipe partnera ili klijenata.
 5. Detalji o Proizvodu/Usluzi:
  • Pružite više informacija o proizvodu ili usluzi.
  • Uključite slike, opise i tehničke specifikacije.
 6. Pitanja i Odgovori (FAQ):
  • Adresirajte uobičajena pitanja koja posetioci mogu imati.
  • Ovo pomaže u smanjenju nejasnoća i poboljšava korisničko iskustvo.
 7. Kontakt Informacije ili Forma:
  • Ako želite da posetioci kontaktiraju, postavite jasne kontakt informacije ili formu.
  • Dodajte dugme za slanje poruke ili poziv na telefon.
 8. Dodatni CTA:
  • Postavite još jedan poziv na akciju pre kraja stranice.
  • Ohrabrite posetioce da ponovo kliknu na akciju.
 9. Footer:
  • Uključite osnovne informacije o kompaniji, linkove ka društvenim mrežama i legalne informacije.
  • Dodajte navigacione linkove za brz pristup ključnim delovima sajta.
 10. Završna Poruka:
  • Zaključite stranicu sa zahvalnom porukom ili poslednjim podsećanjem na glavni CTA.

Ovo je samo vodič, i struktura može varirati u zavisnosti od vrste web sajta i ciljeva. Važno je testirati i pratiti kako posetioci reaguju na vašu strukturu da biste je optimizovali za najbolje rezultate.

Pokušaj razumevanja osnova weba WP Kurs Besplatni Lekcija 1
Pokušaj broj dva idemo Lekcija 2 Šta sačinjava WordPress
Mastering the Art of WordPress Theme Customization: A Comprehensive Guide

Subscribe for the latest news and updates